Die Geistlichen

   Հոգեւորականներ

Patriarchaldelegat der Armenisch-Apostolischen Kirche für Mitteleuropa und Skandinavien

Հայ Առաքելական Եկեղեցու Կենտրոնական Եւրոպայի եւ Սկանդինաւիայի Հայրապետական Պատուիրակ

S.E. Bischof Dr. Tiran Petrosyan

Գերաշնորհ Տ. Տիրան Եպս. Պետրոսեան

Seelsorger 
Հոգեւոր Հովիւ

Pater Andreas Isakhanyan 
Տ. Անդրէաս Իսախանեան

 

Copyright © 2007 - 2016, Armenisch Apostolische Kirchengemeinde Österreich, All Rights Reserved